کرمان الگوی ویروس دلتا

منتشر شده در صفحه صفحه نخست | شماره 1014

کرمان الگوی ویروس دلتا 

کرمان دومین استان در شیوع و بروز بیماری است و آن طور که حمیدرضا رشیدی نژاد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در ستاد استانی کرونا می‌گوید بیش از ۱۱۰۰ بیمار در استان کرمان با تشخیص کرونا بستری هستند که ۶۰ درصد آنها تست‌شان مثبت بوده و تشخیص بالینی بقیه، کرونا است.

رشیدی نژاد با استناد به آمار دو برابری بستری شدگان و تست‌های مثبت کرونا معتقد است که این الگوی ابتلا، الگوی دلتا است:« در روزهای اخیر وضعیت شهرهای ما در استان وارد بحران جدیدی شده و الگوی ویروس، دلتاست.»

  او البته آمار فوت شدگان را کمتر از پیک قبل رصد می‌کند، موضوعی که از دید  او تنها دلیلش واکسیناسیون بوده است: «فوتی‌های کرونایی در پیک قبلی حدود ۲۰۰ مورد در هفته بود اما هفته قبل ۶۲ مرگ و میر در کل استان ثبت شده، تنها دلیل این مورد واکسیناسیون است.»

به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان متوسط بستری روزانه در هفته قبل حدود ۳۳۰ بیمار در سطح استان کرمان بوده و شهرستان‌های جنوبی، بم و رفسنجان نیز به صورت جدی افزایش موارد داشته‌اند.بر طبق گزارش ارائه شده در این جلسه وضعیت بستری شدگان در استان بدین صورت تشریح شد:« در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۶۳۸ بیمار، رفسنجان ۴۶، جیرفت ۲۱۵، بم ۱۱۰ و سیرجان ۱۳۸ بیمار کرونایی بستری داریم.»تخت‌های بیمارستانی در جنوب و شرق استان کرمان در حال تکمیل شدن است و در مجموع ۱۴۰ بیمار در آی سی یو بستری و ۴۵ بیمار تحت ونتیلاتور هستند. بیمارانی که به گفته رشیدی نژاد، طبق تجربه بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصدشان فوت می‌کنند.در این جلسه با توجه به شرایط اضطراری کرونا مصوب شد تا همه مراکز درمانی دولتی و خصوصی کرمان از پذیرش اعمال جراحی غیر اورژانسی خودداری کنند تا ظرفیت تخت ها و کارکنان برای بخش کووید۱۹ حفظ شود.