برگزاری بزرگترین جشن سده جهان در کرمان

زرتشتیان کرمان امروز بزرگترین جشن آتش جهان را در باغچه بداغ آباد این شهر در حالی برپا می کنند که اعتقاد دارند با برگزاری این جشن 50 روز و 50 شب مانده به نوروز باستانی قلب زمین گرم می شود و رفته رفته زمستان جای خود را به بهار می دهد. کرمان یکی از بزرگترین … ادامه…

، ، ، ،

از «کاغذ وطن» بیشتر بدانید :