حسن روحاني: اميدوارم مجلسي قوي تر از مجلس فعلي تشکيل شود

منتشر شده در صفحه | شماره

حسن روحاني:

اميدوارم مجلسي قوي تر از مجلس فعلي تشکيل شود

رييس جمهور گفت: بايد تلاش کرد فضاي انتخابات کشور قانوني، سالم و پر نشاط باشد و همه چهره هاي علاقه مند خدمت به مردم، در صحنه رقابت حاضر شوند. حسن روحاني جمعه در نشست روز جمعه شوراي هماهنگي و برنامه ريزي استان خراسان رضوي شرکت کرد. او گفت: ايام رحلت پيامبر(ص) ايام اندوه و غم بشريت است و با رحلت پيامبر، پيام آسمان به زمين منقطع شد. روحاني اضافه کرد:اسلام دين رحمت و صلح است و خشونت و تروريسم به نام اسلام، موجب تاسف تاريخ بشريت است وامام مجتبي(ع) امام صبر، صلح، وحدت و کرامت بودند.

سخنان رئيس جمهور به نقل از ايرنا به شرح زير است:

  نشان دادن چهره واقعي اسلام، افکار عمومي جهان را جلب خواهد کرد.

دولت در پي تامين و حل مشکلات آب است اما اولين قدم، بهره وري صحيح از منابع موجود است.

*تعيين مشهد به عنوان پايتخت فرهنگي جهان اسلام در سال 2017 فرصت خوبي براي رسيدگي به زير ساختهاي شهري و اجتماعي مشهد مقدس است.

مجلس شوراي اسلامي مکاني است که هر چه تريبون و سخنان نمايندگان آن عالمانه و قوي تر باشد، موجب فخر و عزت کشور خواهد بود. اميدواريم هر مجلسي در دفاع از کيان نظام و حقوق ملت از مجلس قبل قوي تر باشد و موجب سربلندي بيش از پيش ملت ايران در جهان شود.

امروز در سطح دنيا هنگامي که حادثه اي تروريستي رخ مي دهد، متأسفانه و به صورتي هدفمند سيل هجمه تبليغاتي عليه مسلمانان و اسلام به راه مي افتد. تروريست ها در حالي که جنايت هايشان هيچ ارتباطي با احکام قران و اسلام ندارند، خود را مسلمان معرفي مي کنند تا همين موضوع باعث قضاوت نادرست افکار عمومي جهان نسبت به اسلام و مسلمانان شود.

شک درباره

پروندهپيامديمثلشکرکعتسومنمازاولاست

وزير امور خارجه کشورمان ميگويد با توجه به آنچه در گزارش آژانس و پيشنويس قطعنامه شوراي حکام آمده بسته شدن پرونده پيامدي حتمي است و شک درباره اين موضوع ديگر «شک بين رکعت سوم نماز اول و رکعت ششم نماز دوم استبه گزارش «انتخاب» وزير امور خارجه کشورمان در مورد برخي دغدغههاي مطرح مبني بر اينکه عليرغم بسته شدن قريب الوقوع پرونده پيامدي، ممکن است «نوع» بسته شدن اين پرونده در شوراي حکام به گونهاي انجام شود که با وجود پاسخ هاي مستدل ايران، نهايتا اتهامي نيز متوجه ايران شود و به نام آن ثبت شود، گفت: «خيلي صريح در گزارش آژانس و مهمترين نکته آن، آمده که ايران هيچ موادي را به سمت فعاليتهاي هستهاي تسليحاتي منحرف نکرده است. (پيشنويس) قطعنامه هم موضوع را ميبندد.» «حالا برخي از دوستاني که به قول آنهايي که رساله توضيح المسائل ميخوانند تبديل شدهاند به کثيرالشک، به شکشان ديگر نبايد اعتماد کنند. من نميدانم که اين دوستان دنبال چه چيزي ميگردند. اعلام شده که شوراي حکام موضوع را ميبندد و قطعنامههاي قبلي هم پايان بخشيده ميشوند (Terminate). اينجا اين نوع تحليل به مثابه شک بين رکعت سوم نماز اول و رکعت ششم نماز دوم استظريف در ادامه و در پاسخ به اين سؤال که پس از بسته شدن پرونده موضوعات گذشته و حال ايران در آژانس آيا اين احتمال وجود دارد که از برخي نکات مندرج در گزارشهاي آژانس براي مطرح کردن مسائل ديگر سوءاستفاده شود، گفت: «در پاراگراف 9 پيش نويس بر بسته شدن موضوع پيامدي تأکيد شده است. در قطعنامه آمده که هر چيزي که در گزارش آژانس آمده است را به آن توجه کردهايم و موضوع را بستهايم. اينکه بعدا چه ميشود، بعدا هر اتفاقي ممکن است بيفتند. مگر زماني که اين اتهامات عليه ايران مطرح شد، سابقهاي وجود داشت. سابقهاي وجود نداشت و اتهامات مطرح شد. گزارش آژانس صريح است و عنوان ميکند که ما هيچ نشانهايدليليمبني بر اينکه مواد در ايران به سمت فعاليتهاي نظامي منحرف شده باشد را پيدا نکرديم. اين مطلب پس از 12 سال جستجو در ايران خيلي موضوع مهمي استوزير امور خارجه کشورمان ميگويد ايران نيز به مانند ساير کشورها بايد چندين سال پروتکل الحاقي را اجراء کند تا در نهايت آژانس اعلام کند «ايران هيچ فعاليتاعلام نشدهاي ندارد


نوشته های مرتبط


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از «کاغذ وطن» بیشتر بدانید :

برخی از نویسندگان

برخی از مقالات

آمار سایت

  • کاربران آنلاین : 0
  • امروز: 26
  • دیروز: 82
  • هفته: 733
  • ماه: 4,561
  • سال: 38,562