رئیس بنیاد مستضعفان برای مدیریت کشوری و استانی بانک سینا چاره‌اندیشی کند

منتشر شده در صفحه صفحه نخست | شماره 603

رئیس بنیاد مستضعفان برای مدیریت کشوری و استانی بانک سینا چاره‌اندیشی کند
احمد حمزه در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، از استاندار کرمان خواستار عدم ارجاع پروژه های اقتصادی که نیاز به تسهیلات بالای یک میلیارد تومان دارند به بانک های سینا و پست بانک شد.

نماینده مردم کهنوج، فاریاب، منوجان، رودبار و قلعه‌گنج در مجلس دهم افزود: این بانک ها به دلیل کمبود منابع و از سویی مشکلات مدیریتی موجب فراری دادن معدود سرمایه گذاران از مناطق محروم کرمان می شوند.

وی ادامه داد: بر این اساس لازم است آقای فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی فکری برای مدیریت کشوری و استانی بانک سینا کند.