آغاز توزیع دفاتر دانش‌آموزی با نرخ مصوب دولتی در جنوب

منتشر شده در صفحه صفحه نخست | شماره 579

آغاز توزیع دفاتر دانش‌آموزی با نرخ مصوب دولتی در جنوب

معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان از توزیع 100 هزار جلد دفترچه دانش آموزی با نرخ دولتی در جنوب کرمان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان، معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان گفت: با توجه به شروع ماه مهر و بازگشایی مدارس و با پیگیری های این سازمان، تعداد 160 هزار جلد دفترچه دانش آموزی بعنوان سهمیه جنوب استان کرمان مصوب شد.

محسن مشایخی افزود: از این تعداد، 100هزار جلد دفترچه تأمین و با نرخ دولتی در حال توزیع در شهرستان های مختلف جنوب کرمان می باشد و 60هزار جلد مابقی نیز در حال تأمین و بارگیری است.

وی همچنین گفت: تعداد 2هزار بسته کاغذ a4 ویژه دانشگاه ها و مدارس منطقه در حال تأمین جهت توزیع در شهرستان های جنوب کرمان می باشد.