احتمال افزایش دوباره قیمت سیمان

منتشر شده در صفحه صفحه نخست | شماره 1113

احتمال افزایش دوباره قیمت سیمان

عضو انجمن سیمان با بیان اینکه گاز سیمانی‌ها از هفته پیش قطع شده است، گفت: وقتی مازوت به واسطه هزینه حمل ۲۰ تا ۵۰ درصد گران تر از گاز تحویل واحدها می شود قطعا روی قیمت تمام شده اثر می گذارد.

شهریار گراوندی در مورد وضعیت قطع گاز واحدهای تولیدکننده سیمان، اظهار کرد: از روز سه شنبه هفته گذشته گاز کارخانجات سیمان در شمال، غرب، مرکز و جنوب غرب کشور قطع شده و فقط کارخانجات در جنوب به دلیل پایین بودن مصرف گاز در آن بخش از کشور، قطع نشده است.او افزود: هزینه حمل مازوت بالاست و واحدهایی که از مراکز پخش فرآورده های نفتی و پالایشگاه ها دور هستند به میزان قیمت مازوت باید هزینه حمل بپردازند.وقتی مازوت به واسطه هزینه حمل ۲۰ تا ۵۰ درصد گران تر از گاز تحویل واحدهای سیمانی می شود قطعا این موضوع روی قیمت تمام شده تاثیر می گذارد.