جاده های كرمان – بافت و رابر به سامانه ثبت تخلف مجهز شدند

منتشر شده در صفحه صفحه نخست | شماره 612

مدیر كل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان كرمان اعلام كرد

جاده های  كرمان – بافت و رابر به سامانه  ثبت تخلف مجهز شدند

تعداد 15 سامانه ثبت تخلف جدید درمحور كرمان- بافت – رابر با صرف اعتباری بالغ بر 60 میلیارد ریال، از محل اعتبارات سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای كشور نصب شدكه از این تعداد،10 سامانه در محور كرمان – بافت و 5 سامانه در محور رابر – جیرفت نصب گردیده است.

سید علی  حاج سیدعلیخانی مدیر كل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان كرمان با اعلام این خبر گفت: انجام این طرح شش ماه بطول انجامید واین سامانه دو نوع  تخلف سرعت لحظه ای غیر مجاز و میانگین سرعت غیر مجاز را ثبت می نماید. لذا دوربین‌های منصوبه قادرخواهند بود با محاسبه سرعت در نقاط خاص و در طول مقاطعی از راهها و ارسال اطلاعات ماخوذه به پاسگاههای پلیس راه و همچنین مركز مدیریت راههای این اداره كل، علاوه براعمال قانون رانندگان خاطی، اطلاعات ترافیكی ارزشمندی را در اختیار دستگاههای ذیربط قرار دهند.

مهندس حاج سید علیخانی افزود:برخی رانندگان فقط هنگام نزدیك شدن به دوربین،  سرعت خود را كاهش داده و به سرعت مجاز می رسانند در حالیكه  بایستی به این امر مهم توجه داشته باشند كه محور های مجهز به سامانه های ثبت تخلف، میانگین سرعت خودرو را در حدفاصل  بین دو دوربین محاسبه می نمایند و عدد میانگین سرعت طی شده را به مركز ارسال و قبض جریمه پلیس براساس  سرعت  متوسط صادر میشود.

وی تصریح كرد: امكانات و مزایای این سامانه شامل توانایی اعمال قانون و صـــــدور برگ جریمه به صورت همزمان، توانایی تشخیص كلیه پلاكها اعم از شخصی ، عمومی و …، توانایی كنترل سرعت در طول مسیر و سرعت نقطه ای، امکان تشخیص پلاک خودرو به صورت خودکار، امکان اعلام هشدار در زمان بروز خرابی، امکان ارسال و ثبت تصویر از محل در زمان سرقت یا بروز حادثه، امکان شناسایی خودروهای تحـــت تعقیب ،معرفی خودروهای با تعداد تخلفات زیاد به صورت خودکار، امکان تغییر محدودیت سرعت در شب و روز به صورت خودکار و… می باشد.