بازار کار مردانه‌تر شد

منتشر شده در صفحه صفحه نخست | شماره 982

بازار کار مردانه‌تر شد

خروج 663 هزار زن شاغل از بازار کار

کاغذ وطن- بازار کار هم برای شاغلان و هم برای بیکاران خلوت تر از قبل شده. مرکز آمار ایران می‌گوید سال پیش تنها 39.6درصد از جمعیتی که در سن کار بودند به بازار کار مراجعه کردند. به عبارت دیگر 60 درصد از جمعیت فعال کشور حتی رغبتی برای حضور و تقاضای کار نداشتند. موضوعی که از دید فعالان اقتصادی عاملش دستمزدهای پایین در بخش خصوصی است و تورم بالا.

با این حال مرکز آمار می‌گوید که حتی در این بازار خلوت هم باز آمار بیکاری بیداد می‌کند. نرخ بیکاری کرمان در سالی که گذشت برابر 10.6درصد بود. یعنی بیش از 10 درصد از جمعیت فعال جویای کار در سال 99 موفق به پیدا کردن شغل نشدند.

این کاهش فرصت های شغلی، اما بیش از هم به ضرر زنان بوده. آمار کشوری نشان می‌دهد که در سال گذشته 662 هزار و 852 شاغل زن از بازار کار ایران حذف شده‌اند. این در حالی است که حجم مردان خارج شده از این بازار نصف این عدد بوده است.

 نکته جالب آنکه هر چه مدارج علمی زنان بالاتر رفته، احتمال بیکاریشان هم بیشتر شده است. به طوریکه در سال گذشته 70.4درصد از بیکاران زن از میان  فارغ التحصیل دانشگاهی بودند.

مشخص نیست که چه تعداد از زنانی که از بازار کار حذف شدند از کرمان بودند اما  همواره نرخ بیکاری زنان تحصیل کرده کرمان بیشتر از متوسط کشوری بوده است. موضوعی که  از دید علی زینی‌وند،‌استاندار کرمان علتش به سهم پایین بخش خدمات در اشتغال استان بر می‌گردد.