1. احترام به حقیقت و احترام به حق دسترسی مردم به حقیقت، نخستین وظیفه هر روزنامه‌نگاری است.
 2. برای تحقق این وظیفه، هر روزنامه‌نگاری در هر زمانی باید از اصل آزادی در جمع‌آوری و پخش صادقانه اخبار و همین‌طور حق اظهارنظر و نقد منصفانه دفاع کند.
 3. روزنامه نگاران این بنگاه رسانه ای در مسیر رسالت حرفه ای خود از دریافت هر گونه پورسانت ،کمک مالی و هزینه معذورند.
 4. روزنامه نگاران این بنگاه رسانه ای اشتباه خود را جزو ذات فعالیت بشری می دانند ولی اصرار بر اشتباه را خطای نابخشودنی می شمارند خود را متعهد به عذر خواهی در هنگام اطلاع از اشتباه صورت پذیرفته می دانند.
 5. روزنامه‌نگار باید نهایت تلاشش را برای تصحیح هرنوع اطلاعات منتشرشده‌ای به‌کار گیرد که ممکن است به‌صورت خطرناکی اشتباه باشند.
 6. روزنامه نگار به واقعیت های عینی توجه می کند و اخبار صحیح و دقیق و تفسیرهای منطقی و منصفانه را در اختیار خوانندگان می گذارد.
 7. روزنامه نگاری یک خدمت اجتماعی است، نه یک فعالیت بازرگانی و روزنامه نگار همواره بر اساس وجدان اخلاق عمل می کند.
 8. روزنامه نگار اخباری را منتشر می کند که منبع آنها مشخص و قابل دسترسی و استناد باشد.
 9. یک روزنامه‌نگار باید فقط از روش‌های عادلانه برای جمع‌آوری اطلاعات، اسناد یا عکس استفاده کند.
 10. روزنامه نگار از پذیرش هرگونه پاداش مادی برای پیش برد مقاصد خصوصی مغایر با مصالح عمومی، خودداری می کند.
 11. روزنامه نگار از قبول هرگونه فشار و تهدید برای انتشار مطالب و یا تغییر محتویات آنها، خودداری می کند.
 12. روزنامه نگار با احترام به استقلال و حاکمیت ملی، نظم و امنیت عمومی و مصالح همگانی از اصول شرافت حرفه ای خویشتن تبعیت می کند.
 13. روزنامه نگار از گرایش به تبعیض خصومت آمیز علیه بشر و همچنین تشویق و تحریک به جنگ تجاوزکارانه نسبت به کشورهای دیگر خودداری می کند.
 14. روزنامه‌نگار باید از خطر تبعیضی که ممکن است رسانه به آن دامن بزند، آگاه باشد و تمام تلاشش را برای اجتناب از تسهیل چنین تبعیضاتی به‌کار گیرد. تبعیضاتی که بر مبنای نژاد، جنس، سوگیری جنسی، زبان، سیاست و ریشه‌های ملی یا اجتماعی رخ می‌دهد.
 15. روزنامه نگار برای پاسداشت ارزش های الهی و انسانی از جمله عدالت طلبی، آزادیخواهی، صلح و امنیت بشر، استقلال و پیشرفت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ملتها و فرهنگ ها، احترام خاص قائل است.
 16. کوشش در راه همزیستی مسالمت آمیز ملت ها، مقابله با گسترش وسایل و ادوات کشتار جمعی، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و مبارزه علیه سلطه فرهنگی از رسالت های مهم روزنامه نگاری است.
 17. احترام به حیثیت شخصی و حریم خصوصی افراد، خودداری از توهین، تهمت و افتراء نسبت به اشخاص و تلاش در حفظ سلامت و آرامش روانی جامعه از وظایف روزنامه نگاران محسوب می شود.
 18. روزنامه نگار موظف است ضمن دفاع از آزادی خبر و تفسیر و انتقاد، اسرار حرفه ای خود را حفظ کند و از افشای اطلاعات و اخباری که به صورت محرمانه به دست می آورد به جز برای امنیت عمومی، خودداری کند.
 19. روزنامه‌نگار باید تمام ملاحظات مربوط به حفظ اسرار حرفه‌ای را انجام دهد که بر اساس اعتماد منبع خبری به روزنامه‌نگار به‌دست آمده است.
 20. موسسه مطبوعاتی پیام آوران روزنامه‌نگارانی را شایسته عنوان روزنامه نگار می داند که در انجام کارشان به راستی ارزش های بندهای بالا را رعایت ‌کنند و باتوجه به قانون، شرع، هنجارهای عمومی کشور را پاس بدارد.

از «کاغذ وطن» بیشتر بدانید :