زردی وضعیت از من سفیدی یخه‌ام از او

منتشر شده در صفحه | شماره

زردی وضعیت از من

سفیدی یخه‌ام از او
اندر روایات و حکایات آمده است که سالها پیش طبیبی در پایتخت می‌زیست که شهره‌ی آفاق بود به اعتدال تا آنجا که می‌گویند آمپول راهم نه به چپ و نه به راست که روی بازوی بیمار می‌نواخت. وی به مجرد انقراض سلسله‌ی مهرورزان به طبیب‌الممالکی برگزیده‌شد و ملک را از طب نوین معتدل و بهداشت‌میانه‌روی لبریز کرد. در توانمندی و حاذق بودن وی این حکایت بس که می‌گویند :
در همان دوره‌ی مدیریت معتدلان چون مردم هم به کیش حاکمان خویش بودند سرما بسیار خلق را می‌آزرد تا جائی که یک سال هنوز زمستان فرا‌نرسیده برودت پائیز ۳۰ تن از اهالی یکی از بلاد را به کام مرگ کشاند و دریافتند که این کار سرمای پائیز به تنهایی نیست، بلکه بیماری عجیبی به نام آنفلوآنزای آهو نشان(در آن زمانه نظارت بر کاتبان تاریخ شدید تر بوده) هم به قصد دشمنی با مردمان مهربان و اهل اعتدال ساز جنگ را کوک کرده و باعث جان‌باختن ۳۰ تن از ایشان شده بود و بقیه‌ی مردم آن دیار را هم هراس از ابتلا و صدمات (خدای ناکرده) جانی به پوشیدن نقاب و بستن پارچه‌ای بر بینی و دهان واداشته بود(توقع ندارید که در آن زمان ماسک‌های یکبار مصرف داشته باند؟) و این داستان اکثر ساکنین آن شهررا نقاب‌دار کرده بود و نگرانی‌ های فراوان هم برای مدیران معتدل فراهم شده بود تا جائی که قرار بر این می‌شود که طبیب‌الممالک را به آن دیار بفرستند برای رتق و فتق امور هرچند هنوز معلوم نیست دقیقا کدام‌یکی از وکلای مردم وزیرالاطبا را به آن شهر آورد زیرا در هیچ منبعی بدون جنگ و جدال ذکر نشده که * چه کسی وزیر را آورد؟
خلاصه طبیب‌الممالک تا خبر زرد بودن وضعیت بلاد سرماخوردگان منتشر می‌شود،خود را با تمام سرعت به آن ولایت می‌رساند و کم‌تر از بیست ساعت به تنهایی و چنان اعتدال گرایانه زردی وضعیت را به سفیدی موقعیت تبدیل می‌کند که در حکایات آمده کاری که طبیب‌الدوله با وضعیت رزد کرد هیچ وایتکس و سفید کننده‌ای با لباس‌ها نکرد.
بیت:
دوش آمد کسالتی در شهر
همچون حمله‌ای از سر قهر
هم مبارز و عارف و عامی
همه مبتلا گشتند به ناکامی
آمد از سوی اعتدالیون ناگاه
یک طبیبی به سمت درمانگاه
کرد بی‌رنگ وضعیت را زود
توبگو که همچو وایتکس بود
خلاصه طبیب‌الدوله‌ی معتدل با سرعت همه‌ی بیماران را شفا داد و چند‌تنی هم از تعداد مردگان کاست به شکلی که عده‌ای از اعتدال دوستان شایعه کرده‌بودند وی با دم مسیحایی‌اش این مردگان را زنده نموده وگرنه چه راه دیگری برای کاهش تعداد جان‌باختگان هست و با این شایعات قصد داشتند وی را از طبیب‌الدوله بودن به طبیب‌الممالکی برسانند که هنوز اسنادی از آینده‌ی آن طبیب بزرگوار در دسترس محققین در زمینه‌ی تاریخ قرار نگرفته است.
اما نگارنده حدس می‌زند چنین معجزه‌گری تا سال‌های سال خدماتش را پیش کش اعتدالیون و مردم معتدل‌ بلاد می‌کند . باشد که خداوند این مملکت را از آنفوآنزاهای مختلف و وضعیت‌های غیر سفید حفظ کند.