مدرسه ابراهیمیه روی گسل بی‌توجهی

منتشر شده در صفحه صفحه نخست | شماره 874

مدرسه  ابراهیمیه روی گسل بی‌توجهی

*بنای مدرسه تاریخی ابراهیمیه کرمان که بلند ترین بادگیر کرمان را دارد، نیازمند مرمت است.

*شفیعی معاون اداره کل میراث فرهنگی استان : طبق قانون بهره‌بردار مدرسه ابراهیمیه، باید بخشی از اعتبارات مورد نیاز برای مرمت بنا را پرداخت کند.

مدرسه علمیه ابراهیمیه کرمان که به مدرسه ابراهیم خان هم معروف است،  یکی از بناهای تاریخی شهر کرمان محسوب می‌شود که در بافت قدیمی و در مجاورت بازار تاریخی کرمان واقع شده است، این مدرسه  که از بنا های  ساخته شده در دوران حکومت ابراهیم خان ظهیر الدوله و با الهام از معماری صفویه ساخته است، ساختمانی دو طبقه دارد که نقشه و حجره های آن چهار ضلعی و مستطیل هستند و یک بادگیر و یک ساعت بزرگ در آن تعبیه شده است.  این مدرسه تا پیش از انقلاب ، مدرسه  فرقه شیخیه بوده است و از بعد از انقلاب تا کنون  محل تحصیل علوم دین اسلام و تبدیل به مدرسه علمیه شده است که هم اکنون هم طلاب در آن زندگی و درس می خوانند.  ساکنین این مدرسه که  هر روز با آجر به آجر این  مکان که انگار از دل تاریخ حرف می زند در ارتباط هستند، اکنون شاهد تخریب و فرسایش این بنای تاریخی هستند و این موضوع آن ها و سایر دوستداران میراث فرهنگی استان را نگران کرده است .

مدرسه ابراهیمه بیش از 200 سال عمر دارد

رضا بیگی یکی از طلاب در حال تحصیل این مدرسه است که درباره وضعیت این مدرسه و نیاز به مرمتش به کاغذ وطن گفت: من حدود سه سال است که در این مدرسه زندگی گرده و درس خوانده ام، این مدرسه تقریبا در کرمان گمنام است و مورد بی توجهی قرار می گیرد. رضا بیگی ادامه داد: این مدرسه در سال 1231 هجری قمری یعنی دقیقا  201 سال پیش ساخته شده است اما اکنون  بنای این مدرسه که یکی از بزرگترین موقوفات کشور است در حال تخریب است و نیاز به مرمت دارد. به گفته رضا بیگی در بخشنامه یک اعتباری را برای تعمیر در نظر گرفته اند اما لحاظ نمی شود. البته  این مدرسه  پول برای مرمت دارد اما چون موقوفاتی که دارد در اختیار دولت هستند، مدرسه از آن عواید بی نصیب مانده و  حتی توان پرداخت مخارج روزانه مدرسه را هم ندارد و حتی در پرداخت حقوق کارکنان و آب و برق با مشکل مواجه است .این طلبه گفت: من سه سالی که در این مدرسه هستم حتی یک بار هم ندیدم  که از طرف اداره میراث برای مرمت و یا حتی بازدید بیایند.من حتی چندین بار به اداره میراث کرمان تماس گرفته ام و وضعیت مدرسه را توضیح دادم.حتی به اندازه نیمی از توجهی که به میدان گنجعلی خان می شود به مدرسه ابراهیمیه نمی شود این مدرسه یک بادگیر بلند دارد به ارتفاع 16 متر  که بلندترین بادگیر کرمان است همان یک بادگیر به توجه بیشتری نیاز دارد.

  اعتبارات مرمت به اندازه بناهای تاریخی استان نیست

مجتبی شفیعی معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان در مورد وضعیت این مدرسه به کاغذ وطن گفت: مدرسه ابراهیمیه شهر کرمان ثبت ملی است ، در بحث مرمتش هم با توجه به  اینکه  متولی  و بهره بردار دارد، بهره بردار باید برای مرمت کمک کنند چون ما اعتباراتمان  محدود است .طبق ماده 98 قانون احکام برنامه، دستگاه های  دولتی که مالکیت  بناهای  تاریخی را داشته و از آنها بهره برداری می‌کنند  موظف هستند در اعتبارات سالیانه خود هزینه‌های مرمتی را لحاظ کرده و با  نظارت اداره میراث و فرهنگی اقدام به مرمت کنند  اما متاسفانه  این قانون به درستی اجرا نمی شود .مجتبی شفیعی ادامه داد: در سه، چهار سال اخیر برای این مدرسه به دلیل کمبود اعتبارات نتوانستیم کاری انجام دهیم ولی قبل از آن بنای این مدرسه مرمت زیادی شد ، و در حقیقت هر اندازه که مرمت انجام شده با حمایت میراث فرهنگی بوده است.اما اکنون بی اعتباری جلوی فعالیت را گرفته است.معاون اداره میراث فرهنگی کرمان تاکید کرد: در استان پهناور کرمان، تنها 700 اثر ثبت ملی شده وجود دارد که همه به صورت دائم نیاز به مرمت دارند، در مقابل اعتبارات بسیار کم است.شفیعی یادآور شد: البته روند مرمت ها در استان به این شکل هم است که در صورتی که مورد اضطراری ایجاد شود و در خطر باشد در اولویت مرمت قرار می گیرد.البته اعتبار مرمت اضطراری هم بسیار اندک است و این موضوع هم بر اساس اولویت انجام می شود.این مدرسه هم وضعیت اضطرار ندارد اما این نکته نافی این قضیه نیست که نیازمند مرمت است .