توزیع ۱۵۰۰ نهال کشت بافت خرمای مجول در جنوب کرمان

منتشر شده در صفحه صفحه نخست | شماره 1122

توزیع ۱۵۰۰ نهال کشت بافت خرمای مجول در جنوب کرمان 

معاون جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: با مشارکت پرداختی متقاضیان۱۵۰۰ نهال کشت بافت خرمای مجول در جنوب کرمان بین متقاضیان توزیع شد. 

صالحی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان با اشاره به توزیع ۱۵۰۰ نهال کشت بافت خرمای مجول در جنوب کرمان گفت: سطح کشت و میزان تولید خرما در جنوب کرمان در سطح بیش از ۳۳ هزار هکتار بالغ بر ۲۱۰ هزار تن خرما به صورت تجاری در هفت شهرستان حوزه تحت پوشش سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان تولید می‌شود.

او افزود: جنوب کرمان یکی از مناطق مستعد کشت نخل و تولید خرما از سال‌های گذشته تا به امروز شناخته شده که انواع ارقام خرمای‌تر، خشک و نیمه خشک منطقه عمدتا شامل ارقام مضافتی، کلوته، مرداسنگ، زاهدی و خرمای پیارم می‌باشد.

معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان تصریح کرد: بر اساس سیاست وزارت جهاد کشاورزی و در راستای اصلاح و بهسازی باغات پیر و فرسوده و حذف و جایگزینی با ارقام خشک و تجاری نخیلات این توزیع انجام شده است.