۵۰ درصد دشت ها در معرض فرونشست هستند

منتشر شده در صفحه صفحه نخست | شماره 1189

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور:

۵۰ درصد دشت ها در معرض فرونشست هستند

به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی با توجه به شرایط بارندگی و تبخیر، ۵۰ درصد دشت‌های در معرض فرونشست ۱۰ تا ۳۰ سانتیمتر قرار دارند. مسعود منصور گفته از ۴۰ هزار و ۴۰۰ رشته قنات در کشور، ۵۰ تا ۶۰ درصد در معرض کم آبی و خشک شدن است.

مسعود منصور رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: ایران کشوری خشک و نیمه خشک است که متوسط بارندگی کشور یک سوم متوسط جهانی و میزان تبخیر بیش از سه برابر متوسط جهانی است. بنابر آمار، وسعت جنگل‌های کشور ۱۴.۳ میلیون هکتار، مراتع ۸۴ میلیون هکتار، ۲.۳ میلیون هکتار بیشه زار و درخت زار و ۳۲ میلیون هکتار اراضی در معرض بیابان شدن است.

به گفته او، سالانه حدود ۲۵۰ میلیون متر مکعب رسوبات وارد دریاچه و سد‌های کشور می‌شود و بنابر پژوهش انجام شده فرسایش آبی در کشور ۱۵.۴ تن در هکتار است.

منصور گفت: با اجرای آبخیزداری میزان فرسایش از ۱۵.۴ میلیون تن به ۹ تن در هکتار رساندیم، همچنین آبخیزداری ۵۰۰ تا هزار متر مکعب نفوذ آب به داخل زمین و کاهش ۷۰ درصدی خسارت سیلاب را به دنبال دارد.

رئیس سازمان جنگل‌ها می‌گوید: از ۴۰ هزار و ۴۰۰ رشته قنات در کشور، ۵۰ تا ۶۰ درصد در معرض کم آبی و خشک شدن است که با اقدامات سازمان بخشی از این قنات‌ها احیا شده‌اند.

معاون سازمان جنگل‌ها گفت: ۵۰ درصد دشت‌های ما در معرض فرونشست از ۱۰ تا ۳۰ سانتیمتر هستند.

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: در حال حاضر ۷۰ میلیون واحد دامی در مراتع کشور تعلیف می‌کنند که دو برابر ظرفیت مجاز استفاده از مراتع است.

به گفته او، با توجه به وجود ۷۰ میلیون واحد دامی در مرتع، این اکوسیستم نقش مهمی در تولید پروتئین دارد.

طبق اعلام سازمان جنگل ها، ۱۰ و نیم میلیون تن علوفه در مراتع تولید می‌شود که ارزش میزان علوفه تولیدی این مراتع ۱۴۴ هزار میلیارد ریال است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: بحث نهاده‌های دامی یکی از دغدغه‌های مهم این روزهاست، اگر این میزان علوفه تولید نشود؛ ببینید چه اتفاقی در تامین علوفه دام کشور رخ می‌دهد.

سالانه بخش اعظم نهاده‌های دامی از طریق واردات تامین می‌شود که مشکلات تخصیص نرخ ارز و تامین از بازار آزاد، قیمت تمام شده تولید را به شدت افزایش می‌دهد.

آمار‌ها نشان می‌دهد که ایران به سبب قرار گرفتن در کمربندی خشک و نیمه خشک در نقاط سیل خیز قرار دارد. اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری تاثیر بسزایی در کاهش خسارت دارد که متاسفانه میزان تخصیص اعتبارات به اجرای این پروژه در برنامه پنجم و ششم توسعه جوابگو نبوده که امیدواریم در سال آینده با توجه به اهمیت اجرای این پروژه، اعتبارات کافی تخصیص داده شود.