واردات نهاده به شرط تعهد تولید واردکنندگان

منتشر شده در صفحه صفحه نخست | شماره 1216

واردات نهاده به شرط تعهد تولید واردکنندگان 

وزارت جهاد کشاورزی مجاز است در راستای جهاد خودکفایی کالاهای اساسی و نهاده های دام و طیور، در طول یک دوره چهار ساله به واردکنندگان به ازای هر پنج هکتار انعقاد قرارداد تولید داخلی اینگونه کالاها و نهاده ها، معادل تولید ۲.۵ هکتار مجوز واردات صادر نماید. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی تصویب دش. در ماده ۱۱ و ۱۲و ۱۳  این قانون آمده است:‌ ماده 11- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در طول یک دوره چهار ماهه سیاست های لازم جهت حمایت از برنامه کشت متناسب با نیاز کشور و شرایط اقلیم هر منطقه با تأکید بر تنوع بخشی دانه های روغنی و ترویج کشتهای جدید تدوین و با بهره گیری از ظرفیت قانون به مرحله اجرا درآورد. ماده 12- وزارت جهاد کشاورزی مجاز است در راستای جهاد خودکفایی کالاهای اساسی و نهاده های دام و طیور و با رعایت قوانین و مقررات و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و عدم اختلال در آن و نیز رعایت اصل برابری و عدم تبعیض در طول یک دوره چهار ساله به واردکنندگان به ازای هر پنج هکتار انعقاد قرارداد تولید داخلی اینگونه کالاها و نهاده ها، معادل تولید دو و نیم هکتار مجوز واردات صادر نماید.

ماده 13- در راستای حمایت از تولید کالاهای اساسی کشاورزی و به منظور افزایش ضریب نفوذ بیمه و کاهش خطر (ریسک) تولید، صندوق بیمه کشاورزی موظف است تخفیف ویژه ای را بر اساس اساسنامه صندوق مزبور برای سهم کشاورز از حق بیمه در نظر بگیرد.