هزینه بهداشت و درمان در کرمان گران‌تر از همه‌جا. تورم در کرمان ۵۳درصدی شد

منتشر شده در صفحه صفحه نخست | شماره 1349

هزینه بهداشت و درمان در کرمان گران‌تر از همه‌جا. تورم در کرمان ۵۳درصدی شد

گزارش / مرضیه قاضی زاده

به فاصله يک ماه 3.5درصد به مجموع هزينه سبد خريد خانوار کرماني اضافه شد. از مهر پارسال تا مهر امسال يک خانوار کرماني حدود 53درصد بيشتر براي خريد مجموع سبد کالاي يکساني که در محاسبه تورم در نظر گرفته ميشود، هزينه پرداخته. براساس گزارش مرکز آمار ايران خط تورم استان کرمان بالاتر از متوسط تورم کشور (42/9)قرار گرفته و روستا نشينانش حتي تورم بيشتري نسبت به شهرنشينان تجربه کردند. 

تورم پوشاک و کفش در کرمان کمتر از متوسط کشور

بنا به گزارش مرکز آمار، تورم نقطهاي خانوارهاي شهري در مهرماه، 50.5 درصد و براي خانوار روستايي 58.3درصد بوده است که هر دو بيشتر از متوسط تورم کل کشور ( حدود 43درصد) هستند. بيشترين گراني بعد از تورم 95درصدي هتل و رستوران در کرمان مربوط به گروه خوراکيها و آشاميدنيها با تورم 73.8درصد است. در بين 12 گروه کالايي به جز گروه دخانيات، پوشاک و کفش و مسکن ، تورم کرمان در الباقي گروه‌‌ها از متوسط کشور بيشتر است.

همچون ماههاي گذشته تورم بخش بهداشت و درمان در کرمان از تمامي استانهاي کشور به جز لرستان بيشتر است. در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته بخش بهداشت و درمان کرمان تورم 48.1درصد را تجربه کرده است که بيشتر از 10 واحد درصد از متوسط تورم 38درصدي کشور بيشتر است. در همين بازه زماني بخش بهداشت و درمان استان فارس تورم 29درصدي، خراسان رضوي 38درصدي  و يزد تورم 29.5درصدي را در بخش بهداشت و درمان داشتهاند.

*حمل و نقل ارزان هم گران شد

کرمان همواره در بخش حمل و نقل تورم کمتري نسبت به کشور داشت اما بنا به گزارش مرکز آمار ايران در بازه زماني مهر ماه امسال تا مهر سال گذشته حتي بخش حمل و نقل نيز تورماش به قدري افزايش يافته که حتي از متوسط کشور پيشي گرفته است. متوسط تورم کشور در حمل و نقل 33.7درصد و در کرمان 34 درصد است .

افزايش 43درصدي هزينه آموزش در کرمان

هزينه تفريح و فرهنگ و دسته آموزش نيز با يک فاصله معنادار از متوسط تورم کشور بيشتر است. درحالي که در بخش تفريح و فرهنگ کرمان تورم 45.8درصد را تجربه کرده است، اين رقم در سطح متوسط کشور حدود 32درصد است. هزينههاي آموزش نيز در کرمان بيش از 43درصد افزايش يافته است. اين در حالي است که افزايش هزينه آموزش در سطح متوسط کشور حدود 36درصد است.

نرخ تورم کل کشور در مهر ماه 1401 ، برابر 42,9 درصد است که در دهکهاي مختلف هزينهاي در بازه 40.8 درصد براي دهک­­ دهم تا 48.7 درصد براي دهک­ اول نوسان دارد. محدوده تغييرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکيها، آشاميدنيها و دخانيات» بين58.9 درصد براي دهک هشتم تا 62.4 درصد براي دهک­ اول است

سبقت تورم داراها از ندارها

آمارهاي منتشر شده نشان ميدهد تورم ماهانه دهکهاي پردرآمد از کمدرآمدها سبقت گرفته است. بر اين اساس درحالي‌‌که در شهريورماه پايينترين نرخهاي تورم ماهانه با 8/ 1 و 9/ 1درصد به دهکهاي دهم و نهم درآمدي تعلق داشت، در مهرماه بالاترين تورم ماهانه با 3درصد به دهکهاي دهم و هشتم درآمدي مربوط است. نکته قابل توجه درباره جزئيات تورم ماهانه مهرماه اين است که در بخش کالاهاي خوراکي و آشاميدني، تورم براي همه دهکها در سطح تقريبا يکسان 2/ 2 تا 3/ 2درصد قرار دارد؛ اما در بخش تورم کالاهاي غيرخوراکي و خدمات، بالاترين تورم با 7/ 3درصد به دهک اول درآمدي مربوط است.بااينحال اين تورم بالا به دليل وزن بهنسبت پايين کالاهاي غيرخوراکي و خدمات در سبد مصرف دهک اول باعث نشده تورم ماهانه اين دهک نسبت به دهکهاي ديگر بيشتر باشد. درحالي‌‌که تورم دهکي کالاهاي خوراکي نسبت به شهريورماه افزايشي بسيار اندک را تجربه کرده است، عمده دهکهاي درآمدي در بخش تورم ماهانه کالاهاي غيرخوراکي و خدمات بيش از يکدرصد افزايش يافتهاند.

سهم هزينه خورد و خوراک براي ندارها 2.5 برابر ثروتمندان

 گزارش مرکز آمار ايران نشان ميدهد يک خانوار دهک اول 3/ 43درصد از درآمد خود را به کالاهاي خوراکي و آشاميدني اختصاص ميدهد. اين در حالي است که در دهک دهم درآمدي سهم کالاهاي خوراکي از سبد خانوار تنها 2/ 17درصد است. اين بدان معناست که سهم هزينه کالاهاي خوراکي در دهک اول از کل مخارج خانوار، 5/ 2برابر همين نسبت به دهک دهم است. اين مساله نقش بسيار مهمي در تورمي دارد که دهکهاي مختلف درآمدي تجربه ميکنند.

همين مساله موجب ميشود در دورانهايي که تورم کالاهاي خوراکي از کالاهاي غيرخوراکي پيشي ميگيرد، دهکهاي کمدرآمد متحمل تورم بيشتري شوند و اين تورم فشار کمتري به دهکهاي پردرآمدتر وارد ميکند.

  بر اين اساس بالاترين وزن در ميان خوراکيها در سبد مصرف دهک اول با 13درصد به نان و غلات تعلق دارد. گوشت قرمز و سفيد و ساير فرآوردههاي آنها نيز با 2/ 7درصد در رتبه بعدي قرار دارند. جايگاههاي بعدي سبد خوراکيهاي دهک اول به سبزيجات و «شير، پنير و تخممرغ» تعلق دارد که به ترتيب وزني 7/ 5 و 8/ 4درصدي دارند. از سوي ديگر و در بخش کالاهاي غيرخوراکي و خدمات نيز عمده مخارج به بخش مسکن و هزينه آب، برق و گاز مربوط است که سهمي معادل 38درصد از کل مخارج خانوار دارد. اما در بخش پر درآمد، دهک دهم ترتيب متفاوتي دارد.

در بخش کالاهاي خوراکي و آشاميدني، سهم گوشت قرمز و سفيد و ساير فرآوردههاي آنها با 3/ 4درصد بالاترين به حساب ميآيد. در اين گروه «نان و غلات» و «ميوه و خشکبار» با سهم بهترتيب 9/ 3 و 8/ 2درصدي در ردههاي بعدي جاي دارند. در نهايت در بخش کالاهاي غيرخوراکي و خدمات، بخش مسکن و هزينه آب، برق و گاز با 6/ 33درصد بالاترين سهم از مخارج خانوار دهک 10 را به خود اختصاص داده است.

 در حالي که در بخش تفريح و فرهنگ کرمان تورم 45.8درصد را تجربه کرده است، اين رقم در سطح متوسط کشور حدود 32درصد است. هزينههاي آموزش نيز در کرمان بيش از 43درصد افزايش يافته است. اين در حالي است که افزايش هزينه آموزش در سطح متوسط کشور حدود 36درصد است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از «کاغذ وطن» بیشتر بدانید :

برخی از نویسندگان

آمار سایت

  • کاربران آنلاین : 0
  • امروز: 26
  • دیروز: 82
  • هفته: 733
  • ماه: 4,561
  • سال: 38,562