روزنامه استانی کاغذ وطن

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول: روح الله خدیشی

مدیر اجرایی : حمید باقری‌پور |مدیر داخلی: سمیه خدیشی|دبیر تحریریه:الهام پیپر 

خبرنگاران: راضیه زنگی‌آبادی، مرضیه چمک، بنفشه افتخاری

 صفحه آرایی: ندا صفاریان  | روابط عمومی: شیوا کرمی | دفتردار: تهمینه باقری‌پور

ایمیل تحریریه:  ‌kaghazevatan@gmail.com | ایمیل سازمان آگهی ها:  kaghazevatan.adv@gmail.com

تارنمای اینترنتی : https://k-vatan.ir
کانال تلگرام: telegram.me/kaghazevatan | اینستاگرام: kaghazevatan
پیش چاپ و چاپ: مهدوی (32134838)
نشانی:جیرفت:خیابان مسجد جامع، کوچه قبل از بیمه ایران ۴۳۲۱۳۶۸۴-۰۳۴

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه 10، شرقی 2 – ۳۲۴۸۷۴۷۷-۰۳۴

موبایل: ۰۹۱۳۱۴۸۸۶۸۴

تلفنخانه کرمان: 32117822 و 32117823 و 32117824-034

سامانه ی پیامکی: 10003432117834

 

از «کاغذ وطن» بیشتر بدانید :