نفس صادرات استان به شماره افتاد

منتشر شده در صفحه صفحه نخست | شماره 859

نفس صادرات استان به شماره افتاد

رییس اتاق بازرگانی استان کرمان در رابطه با تعلیق کارت های بازرگانی و مشکلات موجود در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت: اگر تاریخ ۳۰ آبان ماه جاری برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تمدید نشود بیش از ۱۰۰ کارت دیگر در کرمان تعلیق و صادرات استان قفل خواهد شد. “سیدمهدی طبیب زاده” در نشست مجازی اعضای هیات نمایندگان اتاق کرمان با هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه “محسن جلال پور” رییس سابق اتاق کرمان جایگاه مناسبی را برای این اتاق در سطح استان ایجاد کرده بود، افزود: در دور جدید فعالیت هیات نمایندگان اتاق کرمان نیز استراتژی حفظ و ارتقا این جایگاه به عنوان نهادی تاثیرگذار در سطح استان را مصوب کردیم که اکنون این تاثیرگذاری در سطح ملی و استانی احساس می شود. طبیب زاده افزود: برای تاثیرگذاربودن باید حرف حساب و مبتنی بر نظر کارشناسی داشت که به همین دلیل اتاق کرمان به اندیشکده آب، اندیشکده انرژی، مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی و نیروهای توانمند و متخصص مجهز شده و موضوعی در استان وجود ندارد که نظر مشورتی اتاق در رابطه با آن دریافت و اجرا نشود. وی ادامه داد: برای افزایش قدرت چانه زنی در زمینه اجرای سیاست های اتاق کرمان، توسعه تشکل ها، سازماندهی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، حضور دائم در کمیته ها و جلسات برای حمایت از فعالان اقتصادی را به عنوان یک ضرورت انجام داده‌ایم. رییس اتاق بازرگانی استان کرمان با بیان اینکه برخی افراد که خود با اتاق ایران زاویه دارند به نام اتاق ایران از برخی سیاست های ارزی وزیر صنعت، معدن و تجارت انتقاد می کنند که هیات رئیسه اتاق ایران باید با حفظ شان و جایگاه خود، مراقب اظهار نظر اینگونه افراد به نام نظر پارلمان بخش خصوصی باشند افزود: در حال حاضر فعالان اقتصادی و اعضای اتاق ایران باید حامی و یاور اتاق ایران باشند و باری را بر دوش این نهاد نگذارند.  طبیب زاده در رابطه با تعلیق کارت های بازرگانی و مشکلات موجود در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت: اگر تاریخ ۳۰ آبان ماه جاری برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تمدید نشود بیش از ۱۰۰ کارت دیگر در کرمان تعلیق و صادرات استان قفل خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از «کاغذ وطن» بیشتر بدانید :