استاندار با خبر خوش به مهمانی ساکنان هلیل می‌رود؟

منتشر شده در صفحه صفحه نخست | شماره 908

استاندار با خبر خوش به مهمانی ساکنان هلیل می‌رود؟

دکترزینی‌وند آخر هفته مهمان مردم جیرفت و عنبرآباد است

دکتر زینی‌وند استاندار کرمان که قرار بود در روزهای ابتدایی حضورش به جیرفت و عنبرآباد سفر کند اظهار نظرش پیرامون انتقال آب هلیل رود این سفر را به عقب انداخت. 

حالا گفته می‌شود در روزهای پایانی هفته جاری استاندار به شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد سفر می‌کند. سفری که بیم‌ها و امیدهای فراوانی را به همراه خواهد داشت.

زینی‌وند که پس شنیدن صدای اعتراض مردم جنوب کرمان در مخالفت با انتقال آب هلیل رود را شنید سعی کرد از صحبت‌های خود را تعدیل کند. هر چند هنوز خبر رسمی مبنی بر منتفی شدن انتقال‌ آب از سرشاخه‌های هلیل منتشر نشده است اما شنیدهای ما حکایت از انصراف او برای پیگیری جلو رفتن این پروژه دارد. آنچه مسلم است استاندار جوان کرمان در روزهای گذشته و در دو سفر خود به تهران به دفتر وزیر نیرو نرفته تا خبر منتفی شدن اجرای این پروژه را برای مردم جنوب کرمان بیاورد اما امید است بالاخره کارشناسان آب منطقه‌‌ای بالاخره نظر خود را در اختیار او گذاشته باشند و زینی‌وند با خبر خوب به سفر شهرستانی مهم خود برود.