با تعدی‌کنندگان به منابع آبی برخورد قانونی خواهد شد

منتشر شده در صفحه صفحه نخست | شماره 1280

با تعدی‌کنندگان به منابع آبی برخورد قانونی خواهد شد

سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان زرند گفت: یک دستگاه حفاری در زرند به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات توقیف شد.

رضا یعقوبی گفت: دادستانی در راستای حفظ حقوق بیت‌المال و حقوق عامه در خصوص برداشت غیر مجاز از منابع ملی اعم از آب،خاک  با متخلفین و تعدی کنندگان، بدون هیچ‌گونه اغماضی برخورد قانونی خواهد کرد.

او می‌گوید:یک دستگاه حفاری متعلق به یکی از شرکت‌های حفاری چاه آب در شهرستان زرند به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات توقیف شد.

یعقوبی گفت: بر اساس تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه، مالکین دستگاه‌های حفاری موظفند؛ مجوز فعالیت و کارت تردد از شرکت‌های آب منطقه‌ای دریافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام کنند.

او می‌گوید:وزارت نیرو نیز موظف است با همکاری نیروی انتظامی نسبت به توقیف دستگاه‌های حفاری متخلف از این امر، به مدت شش‌ماه و حمل آن به توقف‌گاه یا پارکینگ با هزینه مالک آن اقدام نماید.

این مقام قضائی افزود: از آنجا که دستگاه حفاری شرکت موصوف، بدون هماهنگی با شرکت آب منطقه‌ای و امور منابع آب و بدون پلاک مشخصه وزارت نیرو (کد وانگ) به محل کارگاهی در یزدانشهر منتقل و در آنجا مستقر بود ؛ با اعلام اداره منابع آب و با دستور قضائی در کمترین زمان ممکن، جهت اعمال قانون توقیف و به پارکینگ منتقل شد.