جریان هلیل‌رود به دستگاه قضایی رسید

منتشر شده در صفحه صفحه نخست | شماره 593

جریان هلیل‌رود به دستگاه قضایی رسید 

هلیل رود رودخانه‌ای همیشگی در استان کرمان بانام هلیل رود با طول ۳۹۰ کیلومتر به‌عنوان بزرگ‌ترین رود جنوب شرق ایران، از بلندی‌های شهرستان بافت و رابر سرچشمه گرفته و به تالاب جازموریان می‌ریزد. قدس آنلاین-گروه استان ها: ادعای کمبود آب در شهر کرمان و ضرورت انتقال آب از هلیل رود و یا دریای عمان همواره یکی از موضوعات موردبحث در استان بوده که حال پای دادستانی را نیز به میان کشیده است.معاون حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی کرمان در همین رابطه معتقد است ۴۰ درصد شبکه آب‌رسانی کرمان فرسوده است لذا این امر سبب هدر رفت ۲۸درصد آب شرب استان به میزان ۵۴۰ لیتر در ثانیه می‌شود که نیمی از نیاز آبی کرمان را برطرف می‌کند.محمدعلی سلیمانی می‌افزاید: با بازسازی شبکه آب‌رسانی می‌توان از صرف هزینه‌های مالی و زیست‌محیطی برای انتقال آب پرهیز کرد و تاکنون از سوی وزارت نیرو هیچ تدبیری برای جداسازی آب شرب از سایر مصارف در کرمان اندیشیده نشده و از انشعابات شبکه فاضلاب شهر کرمان هیچ عایدی نداشته‌ایم.

انتقال آب 

بسیاری از کارشناسان و دوستداران محیط‌زیست در این رابطه می‌گویند: خشک‌سالی در جنوب کرمان به حدی رسیده است که طرح جامع انتقال آب از دریای عمان به جنوب کرمان در کمیسیون تخصصی منابع آب وزارت نیرو تصویب‌شده است و این به معنی نیاز شدید جنوب کرمان به آب می‌باشد، اما سؤال اینجاست چطور شده که اندک آب باقیمانده جنوب که کفاف کشاورزی خود را هم نمی‌کند را می‌خواهند به کرمان منتقل کنند!؟ آن‌هم با آن سطح زیر کشت وسیع کشاورزی جنوب، که شغل غالب مردمان این دیار کشاورزی است و با جمعیتی بالغ‌بر یک‌میلیون نفر که زندگی‌شان ازلحاظ کشاورزی و اشتغال و درآمد وابسته به این آب است؟آن‌ها اعتقاددارند انتقال آب از هلیل رود موجب نابودی قطب کشاورزی در جنوب کرمان  و البته آبادی شهر کرمان می‌شود و این به‌هم‌ریختگی در اکوسیستم  درنهایت محکوم‌به نابودی روستاها است.

طرح بدون مجوز زیست‌محیطی

 معاون حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی کرمان با اشاره به اینکه یکی از پروژه‌های مهم وزارتخانه‌های نیرو و کشور، انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود به کرمان است برای خبرنگاران توضیح می‌دهد: طی ۲ سال گذشته دادستانی  بروی مسئله کمبود آب شهر کرمان مطالعه کرده و ازآنجاکه این طرح متعلق به ۲۲ سال پیش است باید با توجه به خشک‌سالی‌های چندین ساله اخیر تجدید مطالعه شود.محمدعلی سلیمانی با اشاره به نظر کارشناسان بیان می‌کند: حدود ۵۰ درصد مطالعات انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود غیرواقعی است لذا دادستانی برای کارفرما، شرکت مشاور، پیمانکار پروژه انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود به‌منظور تضییع حقوق دولتی کیفرخواست صادر کرده است.معاون حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی کرمان تضییع وجوه دولتی، تبعات زیست‌محیطی(ریز گردهای جازموریان)،  اجتماعی،  اقتصادی و امنیتی را ازجمله بندهای این کیفرخواست عنوان می‌کند و می‌افزاید: بر اساس مطالعات انجام‌شده دادستانی تأکید بر تدوین نقشه جامع تأمین آب کرمان را دارد و این طرح به‌گونه‌ای باید طراحی شود که با رفع مشکل یک بخش برای بخش دیگری مشکل ایجاد نشود.تمامی  مدیران اعلام می‌کنند که طرح انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود مجوز زیست‌محیطی دارد اما مدیرکل وقت سازمان محیط‌زیست استان کرمان «جزینی» و کارشناس مسئول آن‌ زمان « خانم شاکری» مدیرکل فعلی این سازمان به‌صراحت در سال ۹۶ اعلام کرده‌اند که این طرح مجوز زیست‌محیطی ندارد.سلیمانی با تأکید باآنکه تعدادی از مردم این منطقه حقابه‌دار رسمی هلیل رود هستند، گفت: تأمین آب کرمان به یک نقشه جامع با اعداد واقعی نیاز دارد و دادستانی استان با توجه به بررسی‌های انجام داده؛ پروژه انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود را یک عمل مجرمانه تشخیص داده و تا آخرین لحظه از کیفرخواست خود دفاع می‌کند.

راست آزمایی مصرف آب 

معاون حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی کرمان تصریح می‌کند: در ابتدا باید مطالعه شود که کمبود یک هزار لیتر بر ثانیه آب شهر کرمان واقعی است یا خیر؟ که این مطلب قابل‌تأمل است زیرا باید به بحث مدیریت و کمبود آب در استان توجه کرد.

سلیمانی با اشاره به اینکه مدیرعامل آبفای استان کرمان اعلام کرده  که میانگین مصرف هر خانوار کرمانی در ماه حدود ۱۷ مترمکعب است و در مقابل وزارت نیرو کتبی اعلام کرده که یک هزار و ۸۰۰ لیتر بر ثانیه به شبکه آب شرب کرمان تزریق می‌شود اظهار داشت : اگر مصرف هر خانوار در هرماه  در تعداد خانوار شهر کرمان ضرب شود به ۳میلیون و ۵۱۹ هزار مترمکعب آب در ماه نیاز است و اگر این عدد تقسیم‌بر ۳۰ شود؛ روزانه به ۱۱۷ هزار و ۳۰۰ لیتر آب نیاز داریم و بر اساس ثانیه شهر کرمان به یک هزار و۳۵۰ لیتر در ثانیه آب نیاز دارد که این موضوع قابل‌تأمل است.