انجام بیش از 57000 مورد نمونه آزمایش در آزمایشگاه آبفا استان

منتشر شده در صفحه صفحه نخست | شماره 595

انجام بیش از 57000 مورد نمونه آزمایش در آزمایشگاه آبفا استان

طی شش ماه نخست سال جاری، 57405 مورد نمونه آزمایش آب شرب در آزمایشگاه شرکت آبفا استان کرمان انجام شد

خبرنگار آبفا کرمان-مجتبی ابراهیم نژاد معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان کرمان گفت: با توجه به اهمیت کیفیت آب آشامیدنی ، دفتر کنترل کیفیت و آزمایشگاه مرکزی شرکت آبفا استان کرمان، کار نظارت بر عوامل موثر بر کیفیت آب (مانند عوامل فیزیکی-شیمیایی،باکتریایی و بیولوژی) در شبکه توزیع و منابع تولید آب را با استفاده از جدیدترین تجهیزات آزمایشگاهی و مطابق با آخرین معیارها و رهنمودهای سازمان بهداشت جهانی و شرکت مهندسی آبفا کشور و بر اساس استانداردهای ملی آب شرب برعهده دارد.

وی افزود: کیفیت آب شرب خط قرمز ماست و شرکت آبفای استان با تمام تلاش سعی کرده است آبی که تولید و به‌دست مشترکین می‌رساند از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد.

ابراهیم نژاد بیان داشت: آزمايشات کنترل کيفي آب در چارچوب دستورالعمل‌هاي تاييد شده از سوي شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور و سازمان‌هاي معتبر در زمينه بهداشت و کيفيت آب انجام مي‌شود.