رفع تصرف از ۵۰۰ هکتار اراضی ملی در جازموریان

منتشر شده در صفحه صفحه نخست | شماره

رفع تصرف از ۵۰۰ هکتار اراضی ملی در جازموریان

سرپرست حوزه قضایی بخش جازموریان گفت: طی سال گذشته بیش از ۵۰۰ هکتار از اراضی ملی در این بخش، رفع تصرف و اعاده به وضع سابق شده است

“امید سرحدی نژاد” در جلسه شورای حفظ بیت المال و شورای پیشگیری از وقوع جرم بخش جازموریان افزود: کاهش ورودی پرونده های انشعابات غیرمجاز برق به دستگاه قضا با تشکیل کارگروه تخصصی پیشگیری و جمع آوری انشعابات غیر مجاز برق و ارائه طرح قطع انشعاب غیر مجاز برق، تعهد و تشویق مردم به خریداری انشعاب بدون شکایت و مطالبه خسارت در سال گذشته در راستای صیانت از حقوق بیت المال دنبال شده است.وی افزود: در بخش جازموریان، شرکت برق و نیروی انتظامی با استفاده از طرح فوق که توسط سرپرست حوزه قضایی ارائه شده، انشعابات غیرمجاز برق را قطع و کابل های برق را جمع آوری کرده، سپس مردم در دادگاه حاضر و با امضاء فرم تعهد مخصوص که توسط سرپرست حوزه قضایی طراحی شده ، متعهد به خریداری انشعاب مجاز در طول مدت دو ماه از تاریخ اخذ تعهد شده اند و در مقابل شرکت برق از مطالبه خسارت و شکایت کیفری انصراف داده و کابل های برق جمع آوری شده، به ایشان مسترد می شود .