اختصاص ۱۵ هزار هکتار از مزارع کرمان به کشت گندم

منتشر شده در صفحه صفحه نخست | شماره 1113

اختصاص ۱۵ هزار هکتار از مزارع کرمان به کشت گندم 

تاکنون در استان کرمان ۲۸ هزار و ۲۲۶ هکتار کشت‌ پاییزه انجام شده که از این میزان ۱۵ هزار و۵۰۰ هکتار آن گندم است. فریدون آهنگری، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با اشاره به اینکه محصولات گندم، جو، کلزا، گلرنگ و تریتیکاله در استان کرمان کشت می‌شود، گفت: کشت گندم از ۱۵ مهرماه آغاز می‌شود و تا اواخر آذر ماه انجام و برداشت آن از اول اردیبهشت ماه تا اوایل مرداد ماه است.

او پیش بینی کرد، سطح زیر کشت‌های پاییزه استان به ۵۵ هزارو۳۰۰ هکتار برسد که ۳۴ هزار هکتار آن گندم است.

آهنگری افزود: در استان کرمان تاکنون ۲۸ هزارو۲۲۶ هکتار کشت‌ پاییزه انجام شده که از این مقدار ۱۵ هزارو۵۰۰ هکتار آن گندم است.

او تصریح کرد: طی امسال ۱۶۳ هزارو۲۰۰ تن گندم از مزارع استان کرمان (به جز منطقه جنوب) برداشت می شود.