مدیر کل راه و شهرسازی جنوب کرمان تاکیدکرد: سازمان مهندسی ساختمان بر پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن نظارت کند

منتشر شده در صفحه صفحه نخست | شماره 1410

 مدیر کل راه و شهرسازی جنوب کرمان  تاکیدکرد: سازمان مهندسی  ساختمان بر پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن نظارت کند

مدیرکل راه و شهرسازی جنوب کرمان در جلسه هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان بر اهمیت ویژه نظارت بر پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن از سوی سازمان مهندسی ساختمان تاکید کرد.

  محمد ساردویی، مدیرکل راه و شهرسازی در جلسه هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان ضمن برشمردن اهمیت  نظارت بر پروژه های طرح نهضت ملی مسکن از سوی سازمان مهندسی گفت با استفاده از قوانین موجود و ارائه ی راهکارهای مناسب می توان بر موضوع مهم ساخت و ساز در طرح نهضت ملی مسکن نظارت دقیق داشت.

او اظهار داشت: با راه اندازی دفاتر نمایندگی نظام مهندسی در شهر هایی که فاقد این دفاتر هستند می تواند به شیوه های ساخت و همچنین نظارت بیشتر موفق عمل کرد.

ساردویی ادامه داد: در این خصوص نیاز است دوره های آموزشی تمدید و ارتقاء پروانه های اشتغال در دستور کار قرار گیرد و جلسات توجیهی جهت نظارت ویژه ناظران پروژه های طرح نهضت ملی مسکن برگزار شود.

 دراین جلسه فرماندار شهرستان جیرفت حضور داشت که ضمن تشکر از اقدامات انجام شده در طرح نهضت ملی مسکن گفت: فرمانداری نیز با همکاری ارگانهای ذیربط حاضر است جهت بهبود  کیفیت ساخت و ساز کمک کند.

در پایان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان  استان ضمن تاکید بر نظارت بیشتر درطرح نهضت ملی مسکن افزود: آموزش مهندسین از اولویت‌های کاری سازمان نظام مهندسی ساختمان است و ایجاد دفاتر نمایندگی در جنوب کرمان توسط هیئت رئیسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.