رکورد قيمت بليت هواپيما در ايران شکسته شد

منتشر شده در صفحه | شماره

رکورد قيمت بليت هواپيما در ايران شکسته شد

در حالي طي روزهاي اخير بليت پرواز تهرانمشهدتهران از مرز يک ميليون تومان عبور کرد که در جديدترين رويداد رکورد بليت هواپيما در کشور شکسته شد و بليت پرواز کيشتهران به 700 هزار تومان افزايش يافت. به گزارش تسنيم، سازمان هواپيمايي کشوري همچنان در مسير انکار واقعيت تاثير سرسامآور آزادسازي نرخ بليت هواپيما بر قيمتها حرکت ميکند. رئيس سازمان مذکور با بيان اينکه سعي ما همواره توضيح و تشريح محسناتآزادسازي بليت هواپيماو چشم اندازهاي آن بوده و نه چيز ديگر آزادسازي را يکي از ابزارهاي ايجاد رقابت در بخش حملونقل هوايي کشور دانسته و گفته است؛ «آزادسازي فضايي را فراهم ميکند تا ايرلاين ها بتوانند با بالانس درآمدهزينههاي خود پاسخگوي پرداخت هزينههاي سوخت و خدمات فرودگاهي، و مسائل مربوط به ايمني و تامين قطعات مورد نياز خود باشند مشکلي که در حال حاضر دست به گريبان آن هستندعابدزاده با بيان اينکه در فضاي رقابتي بايد شرايط را فراهم کنيم تا مسافران به استناد سه فاکتور ايمني بالا، سرويسدهي مناسب و حق انتخاب به آنها ايرلاين هاي داخلي را توجيه دهند پاي تحريمها را وسط کشيده و افزود: پس از رفع محدوديتها، ديگر به همين شکل نميشود رقابت کرد، با ايجاد رقابت بين شرکت ها حق انتخاب مردم نمود پيدا ميکند و ايرلاين ها ناگزير خواهند بود که هم نرخ پايين و هم سرويس مناسبتري براي تکميل صندلي پرواز موجود ارائه کنند. اگر چه معاون وزير راه و شهرسازي پيشبيني روزهاي خوبي براي اقشار کمدرآمد براي سفر با هواپيما را ميکند، اما از 9 آذرماه 94 به اين سو اعلام آزادسازي نرخ بليت هواپيما به مثابه يک زلزله با ريشتر بالا بخش حملونقل هوايي کشور را به لرزه در آورده است. زلزلهاي که پسلرزههاي آن دامن مردم را گرفته است، بهعنوان مثال چند ساعت بعد از اطلاعرساني سازمان هواپيمايي کشوري بليت مسير پروازي تهرانمشهد به 400 هزار تومان افزايش يافت. در حالي شماري از مديران سازمان هواپيمايي مشغول تکذيب قيمت 400 هزار توماني بليت تهرانمشهد بودند که خبر نيم ميليون تومان شدن اين بليت منتشر شد. شيب تند افزايش قيمتها در حالي همچنان ادامه داشته و دارد که مسئولان سازمان هواپيمايي کشوري گاه و بيگاه سخناني با اين مضمون که «بليت هواپيما با قيمتها قبلي عرضه ميشود» بيان ميکنند.

گفتني است هنوز قيمت بليت پرواز کرمانتهران تغييري نکرده است.


نوشته های مرتبط


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از «کاغذ وطن» بیشتر بدانید :

برخی از نویسندگان

برخی از مقالات

آمار سایت

  • کاربران آنلاین : 1
  • امروز: 68
  • دیروز: 94
  • هفته: 745
  • ماه: 4,493
  • سال: 38,698