پیشرفت فیزیکی 50درصدی پروژه جنگل‌کاری با نهال در حوزه ملنتی

منتشر شده در صفحه صفحه نخست | شماره 609

پیشرفت فیزیکی 50درصدی پروژه جنگل‌کاری با نهال در حوزه ملنتی

 

مهندس مشایخی رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جیرفت گفت:پروژه جنگل کاری با نهال و آبیاری در حوزه آبخیز ملنتی منطقه تل سیاه شهرستان جیرفت با 50درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی جنوب کرمان این پروژه وسعتی بالغ بر   ۱۵۵/۵ هڪتار  دارد و با

هدف افزایش سرانه جنگل تلطیف هوا جلوگیری از فرسایش خاک تولید اکسیژن، استحصال نزولات آسمانی، حفظ خاڪ و افزایش پوشش گیاهی و مقابله با پدیده گرد و غبار  اجرایی می شود.مشایخی اضافه کرد:اعتبارات این پروژه ۷۰۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی سال 1398است.