سه مورد قطعی سرخک در استان کرمان شناسایی شد

منتشر شده در صفحه صفحه نخست | شماره 1213

سه مورد قطعی سرخک در استان کرمان شناسایی شد

سخنگوی علوم‌‌ پزشکی کرمان از شناسایی سه مورد قطعی سرخک در استان کرمان از ابتدای امسال خبر داد و گفت: نگرانی ابتلا به این بیماری در کسانی که دو نوبت واکسن سرخک خود را دریافت کردند وجود ندارد.

سعید صحبتی با بیان اینکه ما سرخک را به عنوان مسری‌ترین و واگیردارترین بیماری ویروسی می‌شناسیم اظهار داشت: خوشبختانه به مدد واکسیناسیون گسترده در ایران، کشور ما در مرحله حذف بیماری سرخک قرار دارد و در این شرایط حتی یک مورد ابتلا به سرخک هم برای ما زیاد است.

او با اشاره به اینکه از اواسط سال ۱۴۰۰ مواردی از سرخک عمدتاً در جمعیت‌های مهاجری که از کشورهای همسایه شرقی وارد ایران شده بودند در کشور ما مشاهده شد گفت: در این کشورها واکسیناسیون به اندازه ما جدی گرفته نشده و این نگرانی وجود داشت که انتقال سرخک از این جمعیت و گروهی که ایمنی کامل را ندارند به جمعیت بومی و ایرانی ما هم اتفاق بیفتد.

سخنگوی دانشگاه علوم‌‌ پزشکی کرمان با بیان اینکه در استان‌های مختلفی از کشور از جمله جنوب استان کرمان مواردی از این بیماری را در نیمه دوم سال قبل مشاهده کردیم افزود: اقدامات خوبی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، از جمله واکسیناسیون همگانی برای گروه سنی کودکان انجام شد.

او با اشاره به اینکه از ابتدای امسال هم با توجه به مهاجرت‌هایی که به کشور ما انجام می‌شود، مواردی از سرخک را مشاهده کردیم گفت: از ابتدای امسال سه مورد قطعی سرخک را در استان کرمان شناسایی کردیم و عمدتاً کسانی بودند که جدیداً وارد کشور شده و سابقه واکسیناسیون نداشتند.

صحبتی با بیان اینکه خوشبختانه اقدامات فوری انجام و موارد در همان روزهای نخست ورود به کشور شناسایی شدند ادامه داد: آزمایشات لازم انجام و محیطی که این افراد به آنجا رفت و آمد داشته و کسانی که این افراد با آنها ارتباط داشتند، ردیابی و پیگیری شده و کسانی که لازم بود تکمیل واکسیناسیون آنها انجام شد انجام شد.

او با اشاره به اینکه به خانواده‌ها توصیه می‌شود سابقه واکسیناسیون کودکان خود را کنترل کنند افزود: طبق برنامه کشوری واکسیناسیون هر کودکی که متولد می‌شود باید دو نوبت واکسیناسیون سرخک را در سن ۱۲ و ۱۸ ماهگی دریافت کرده باشد و کودکانی که این دو نوبت واکسن را دریافت کردند هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد.