معاون سازمان امور مالیاتی کشور: میزان مالیات کارت به کارت با دستگاه پوز تفاوتی ندارد

منتشر شده در صفحه صفحه نخست | شماره 1297

معاون سازمان امور مالیاتی کشور: میزان مالیات کارت به کارت با دستگاه پوز تفاوتی ندارد

معاون سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: به صراحت اعلام می‌کنم که پس از یک سال که برای صنوف برگه تشخیص مالیات صادر شد، متوجه خواهند شد که واریز وجه از طریق دستگاه‌های پوز یا از طریق کارت به کارت تفاوتی در میزان مالیات آنها نخواهد داشت و رویه خود را اصلاح می‌کنند و دستگاه‌های پوز را از کشوی خود بیرون می‌آورند. سعید توتونچی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره اخذ مالیات از تراکنش‌های حساب‌های مالیاتی و کارت به کارت‌ها تاکید کرد: نکته بسیار مهم این است که تراکنش حساب‌های مالی و کارت به کارت کردن مردم عادی (افرادی که فعالیت تجاری و اقتصادی ندارند) مشمول اخذ مالیات نمی‌شود.  وی درباره شناسایی حساب‌های بانکی و تراکنش‌های تجاری از حساب‌های‌ غیر تجاری اظهار داشت: در راستای اجرای تکالیف قانون بودجه سال 1400 و 1401 و سایر قوانین مانند پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان به طور قطع باید حساب‌های شخصی و حساب‌های تجاری، حساب‌های مربوط به فعالیت‌های اقتصادی اعم از فعالیت‌ اشخاص حقیقی و حقوقی از هم تفکیک شوند. معاون سازمان امور مالیاتی ادامه داد: تفکیک حساب‌های فعالیت‌های تجاری و حساب‌های شخصی از طریق خوداظهاری خود افراد و صاحبان حساب انجام می‌شود و مبنای تفکیک قوانین مصوب شده‌ است و بانک مرکزی هم در حال انجام این تکلیف قانون بودجه است. توتونچی افزود: نحوه خوداظهاری به این گونه است که پیامکی از سوی بانک مرکزی به افراد برای تعیین حساب شخصی و تجاری ارسال می‌شود و افراد باید مشخص کنند که کدام یک از حساب‌هایشان برای مقاصد تجاری یا غیرتجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد و به بانک مرکزی اعلام کنند. وی درباره صحت خوداظهاری افراد گفت: بانک مرکزی بر اساس فعل و انفعالات و تراکنش‌ها، این حساب‌ها و ادعای افراد را راست‌آزمایی می‌کند. باید توجه داشت که حساب شخصی یک آستانه مشخصی دارد و نمی‌تواند تراکنش‌ها و واریز و برداشت آن از یک رقمی بیشتر باشد و فراتر برود .