عکس نوشت

منتشر شده در صفحه | شماره

مطرب بازگشت
با ساز و
آخرین زخمه‌ها در سرش
شاباش کلان در کلاهش.
تالار آشوب تهی ماند با سفره ی چیل و
کرسی باژگون و
سَکّوبِ خاموش نوازندگان
و چکاوکی مرده
بر فرش سرد آجرش.

 
احمد شاملو