افزایش سفرهای کشاورزان جنوب کرمان به اروپا

منتشر شده در صفحه | شماره

افزایش سفرهای کشاورزان جنوب کرمان به اروپا
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: این سازمان در راستای به روز کردن کشاورزی و افزایش دانش و اطلاعات کشاورزان سفرهای آنان را به اروپا توسعه داده است. به گزارش فارس سید یعقوب موسوی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با افزایش امکانات سفر به مناطق مختلف دنیا پنجره جدیدی به روی بخش کشاورزی ایران گشوده شده است. وی بیان داشت: از این منظر سازمان مذکور با تشویق کشاورزان نخبه همواره کوشیده است که آنان را با جلوه‎های پیشرفت و توسعه علوم، دانش و تکنولوژی روز دنیا آشنا سازد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان تصریح کرد: گرچه تعدادی از کشاورزان منطقه جنوب کرمان سابقه زندگی در اقصی نقاط جهان از آمریکا تا اروپا و آسیا را داشته و به خوبی با دنیای پیرامون خویش آشنایی دارند، اما سازمان جهاد کشاورزی رسالت خود را در پیوند کشاورزان به عنوان گنجینه‎های این سرزمین با آخرین دستاوردهای علوم بشری در پهنه گیتی می‎داند. این مسئول افزود: بر این اساس این سازمان در تابستان و پاییز سال جاری با توسعه ارتباطات خود با مجامع جهانی از طریق روابط بین‎الملل وزارت جهاد کشاورزی زمینه شناسایی منطقه جیرفت و کهنوج به دنیا را فراهم کرده است.