پورابراهیمی به جلسه فراکسیون «ضد رکود» نرفت

منتشر شده در صفحه | شماره

پورابراهیمی به جلسه
فراکسیون «ضد رکود» نرفت

یکشنبه گذشته فراکسیونی با عنوان فراکسیون «ضد رکود» در مجلس تشکیل شد. خبر تشکیل این فراکسیون را مهرداد بذرپاش، مدیر مسئول روزنامه «وطن امروز» هفته گذشته داده بود. وی گفت که محمدرضا پورابراهیمی، جعفر قادری، حمیدرضا فولادگر، الیاس نادران، علی‌اصغر زارعی، سید مسعود میرکاظمی و علیرضا زاکانی حضور دارند و تا روز تشکیل نیز افراد دیگری به این جمع اضافه خواهند شد.
پس از انتشار نام این افراد رسانه های مختلف به این نکته اشاره کردند که این فراکسیون ظرفیت جدیدی برای اعضای جبهه پایداری و نزدیکان این جریان است تا از دولت انتقاد کنند. در شماره روز شنبه «پیام ما» هم ما در گزارشی با عنوان «دلواپسی پورابراهیمی و پایداری ها برای رکود» به حضور پورابراهیمی در این فراکسیون و نزدیکی وی به اعضای جبهه پایداری پرداختیم. اما در جلسه روز یکشنبه خبری از محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان نبود.
در حالی که بذرپاش به عنوان تشکیل دهنده این فراکسیون از حضور پورابراهیمی در آن خبر داده بود و به نظر نمی رسد نماینده مردم تهران در مجلس به اشتباه نام پورابراهیمی را جزو اعضای این فراکسیون قرار داده باشد. چرا که در این صورت محمدرضا پورابراهیمی می توانست با تکذیب صحبت های بذرپاش، حضور خود در فراکسیون «ضد رکود» را تکذیب کند اما این اتفاق رخ نداد و سکوت پورابراهیمی مهر تاییدی بود بر صحبت های بذرپاش مبنی بر حضور نماینده کرمان در فراکسیون نامبرده. با این حال پورابراهیمی بدون اینکه صحبت های بذرپاش را تکذیب کند در این فراکسیون حضور نیافت. به نظر می رسد پس از انتشار گزارش «دلواپسی پورابراهیمی و پایداری ها برای رکود» نماینده کرمان از حضور در این فراکسیون منصرف شده باشد. چرا که پورابراهیمی همواره خود را نماینده ای مستقل معرفی می کند و حضور در فراکسیونی که اغلب اعضای آن را نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری تشکیل می دهند، در نزدیکی انتخابات مجلس به این ادعای پورابراهیمی خدشه وارد می کرد. به همین دلیل احتمال می رود این نماینده پس از گزارش یاد شده در این فراکسیون حضور پیدا نکرده باشد. گفتنی است تلاش های مکرر روزنامه پیام ما برای تماس با پورابراهیمی در چند روز گذشته نتیجه ای دربرنداشت و وی پاسخگوی تماس های چند باره ما نبود.
شایان ذکر است بنا به گزارش تسنیم اعضای حاضر در اولین جلسه فراکسیون رکود به شرح زیر می باشند: الیاس نادران، جعفر قادری، احمد توکلی، محمد دهقان، احمد امیرآبادی، حمیدرضا فولادگر، علیرضا زاکانی، محمدرضا خانمحمدی، هادی قوامی، محمدحسین فرهنگی، سید مسعود میرکاظمی، سید مهدی هاشمی، ضرغام صادقی، علی‌اصغر زارعی، علیرضا خسروی، سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، مهرداد بذرپاش، سید حسین ذولانوار، حسین نجابت و محمد سلیمانی.