آگهی

منتشر شده در صفحه | شماره

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی کلاسه 9300143
نظر به اینکه بدهکار و راهن نسبت به پرداخت بدهی خود در مهلت تعیین شده اقدام ننموده اند لذا در اجرای مقررات ماده واحده قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب سال 1386 و بنا به درخواست بستانکار ششدانگ پلاک 6562 فرعی از 6 اصلی به آدرس: کرمان بلوار شهید صدوقی (جاده تهران) نبش خیابان والفجر جنوبی به مساحت عرصه وقفی 1317 مترمربع حدود اربعه شمال 75/14 متر دیواری به کوچه، شرق 35/89 متر به همسایه، شمال 10 متر رو به جاده تهران و یک پخ 7 متری و غرب 4/84 متر به خیابان والفجر می باشد که مطابق روگرفت سند ارائه شده عرصه آن متعلق به وقف است که بر طبق نظر کارشناسی ملک به صورت بنای ساختمان به عمق 17 متر از بر بلوار شهید صدوقی اسکلت بتنی و بقیه به عمق 42 متر اسکلت فلزی می باشد. هر دو ساختمان نوساز (حدود 5 سال) و در حال بهره برداری می باشد. ساختمان اسکلت بتنی زیرزمین 200 متر مربع همکف 215 مترمربع و طبقه اول 130 مترمربع کف سرامیک دارای سیستم گرمایشی شوفاژ سرمایش کولر می باشد و ساختمان فلزی زیرزمین 672 مترمربع کف موازییک هکمف و نیم طبقه تجاری 1048 مترمربع کف سنگ فاقد سیستم سرمایش می باشد، هر دو ساختمان دارای انشعاب آب، برق، گاز و تلفن می باشند بنابراین با توجه به جمیع جهات یاد شده ارزش ششدانگ ملک مورد نظر 39495000000 ریال معادل سی و نه میلیارد و چهارصد و نود و پنج میلیون ریال برآورد می گردد ملک متعلق به آقای رامین محتشم و طبق اسناد رهنی به شمارهای 24793-9/11/90 و 27894-30/6/91 و 30772 مورخ 28/12/91 دفترخانه 99 کرمان در رهن تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 ظهر روز چهارشنبه مورخه 25/9/94 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کرمان (واحد اجرا) واقع در ضلع شمالی پارک نشاط از طریق مزایده به فروش می رسد و مزایده از مبلغ پایه کارشناسی 39495000000 ریال که قطعی گردیده است شروع و به بالاترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد فروش کلا نقدی است لازم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشعاب و حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده از این بابت بدهی داشته باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن انکه پس از انجام مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز اداری بعد از تعطیلی مزایده انجام خواهد شد طالبین می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار: 4/9/94
م الف 2859

آگهی دعوت به افراز
نظر به اینکه آقای/خانم ستاد اجرایی حضرت امام ره برابر درخواست وارده بشماره 30908/94 در مورخه 25/8/1394 مبنی بر افراز پلاکهای 3777 اصلی بخش یک کرمان واقع در کرمان خیابان برزو آمیغی کوچه آتشکده را به علت معلوم نبودن اقامتگاه سایر شرکاء از طریق صدور آگهی نموده لذا بدینوسیله به استناد ماده 6 آئین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع به سایر مالکین و همچنین به اشخاصی که در ششدانگ پلاک فوق الذکر می باشد در مورخه 18/9/1394 روز چهارشنبه ساعت 8 صبح در محل وقوع ملک مزبور به عمل خواهد آمد کلیه افراد ذینفع می توانند در تاریخ ذکر شده در محل حضور بهم رسانند عدم حضور آنان مانع از انجام عملیات افراز نخواهد بود این آگهی مطابق ماده 17 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء به کلیه افراد ذینفع ابلاغ و فقط در یک نوبت انتشار می یابد.
تاریخ انتشار: 4/9/94
کفیل ثبت اسناد و املاک شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 2872


نوشته های مرتبط


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از «کاغذ وطن» بیشتر بدانید :

برخی از نویسندگان

برخی از مقالات

آمار سایت

  • کاربران آنلاین : 0
  • امروز: 65
  • دیروز: 94
  • هفته: 742
  • ماه: 4,490
  • سال: 38,695